Jak to z tym pieniądzem było… – czyli historia pieniądza dla maluchów

Muzeum  Okręgowe w Rzeszowie oraz Narodowy Bank Polski zapraszają do udziału w piątej edycji projektu edukacyjnego „Jak to z tym pieniądzem było… – czyli historia pieniądza dla maluchów”. Głównym celem projektu jest promowanie wiedzy na temat historii i roli pieniądza w życiu dawnych i współczesnych społeczeństw.

Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią pieniądza od czasów przedmonetarnych do współczesności. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi w oparciu o urozmaicone i dostosowane do wieku uczestników pomoce dydaktyczne (m.in. prezentacje multimedialne, puzzle, domino, gra „Ekonomia w dawnym Rzeszowie”). Podczas zajęć dzieci uczestniczyć będą również w wybijaniu pamiątkowej monety. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy pakiet zawierający m.in. zestaw do gry „Ekonomia w dawnym Rzeszowie”.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami (m.in. tablety, czytniki e-book).

Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci z klas „O” oraz klas I-III szkół podstawowych.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba wolnych miejsc została wyczerpana!

Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w terminie: 01.06.2017r. – 15.11.2017r. w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Baldachówka).

W ramach projektu odbędzie się również wakacyjny piknik edukacyjny, którego tematem przewodnim będzie pieniądz i jego historia. W dniu 9.07.2017r. w gmachu oraz na dziedzińcu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ulicy 3-go Maja 19 odbędą się liczne warsztaty, konkursy oraz pokazy dawnej sztuki menniczej.

Skip to content