EDUKACJA

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem muzealnych zajęć edukacyjnych i warsztatowych

 

Tematy lekcji muzealnych:

 

Lekcje warsztatowe dla wybranych grup wiekowych (czas trwania: ok 90 min.)

Przedszkole i Nauczanie Początkowe

Eksponat muzealny – początek wiedzy o przeszłości Rzeszowa

Lekcja warsztatowa, w trakcie której dzieci na przykładzie kilku eksponatów z ekspozycji „Sześć wieków Rzeszowa 1354 – 1944” poznają przeszłość Rzeszowa oraz podstawowe pojęcia związane z pracą muzealnika. W każdej sali dzieci otrzymają wizerunek eksponatu z danego okresu oraz symbole z nim związane, które będą stanowić podstawę do opowieści o dawnych i bardziej współczesnych dziejach Rzeszowa.

Rzeszów – między bajką a legendą

Dajcie się ponieść wyobraźni i przenieście się z nami w świat tajemnic, legend i ciekawostek Rzeszowa, tego dawnego, ale i nowego. Poznacie skąd wzięła się nazwa Rzeszów i ile ma wspólnego z żabami i czy po Wilkowyji rzeczywiście grasowały wilki. Podczas lekcji warsztatowej uczniowie będą nie tylko słuchać, ale i zgadywać oraz kolorować.

W rzeszowskiej kamienicy – rzemieślnik i mieszczanin

W średniowiecznej kamienicy mieściły się nie tylko mieszkania, ale również warsztat     i  sklepy. Zaś w piwnicach znajdowały się magazyny na towary i żywność. Uczniowie  dowiedzą się czym zajmowali się mieszczanie i jaka była władza miejska wynikająca z dokumentu lokacyjnego. Poznają umierające zawody: płatnerza, kołodzieja i kaletnika. Dowiedzą się czym były cechy i jaką miały hierarchię oraz co ważnego znajdowało się  w skrzyni cechowej. W ramach zajęć warsztatowych samodzielnie przygotują majstersztyk.

 

Szkoła Podstawowa

W murach rzeszowskiego zamku

W trakcie lekcji warsztatowej opowiemy historię budowy zamku oraz całego systemu obronnego i części składowych zamkowych fortyfikacji. Dzieci poznają dzieje rzeszowskiego zamku, jego funkcję obronną i reprezentacyjną oraz sylwetki właścicieli Rzeszowa – mieszkańców zamku jak np. Mikołaj Spytek Ligęza, Jerzy Sebastian Lubomirski itp. Elementem warsztatowym lekcji jest wykonanie mapy fortyfikacji zamku w Rzeszowie oraz projekt zegara na wieżę zamkową.

W rzeszowskiej kamienicy – rzemieślnik i mieszczanin

W średniowiecznej kamienicy mieściły się nie tylko mieszkania, ale również warsztat     i  sklepy. Zaś w piwnicach znajdowały się magazyny na towary i żywność. Uczniowie  dowiedzą się czym zajmowali się mieszczanie i jaka była władza miejska wynikająca  z dokumentu lokacyjnego. Poznają umierające zawody: płatnerza, kołodzieja i kaletnika. Dowiedzą się czym były cechy i jaką miały hierarchię oraz co ważnego znajdowało się  w skrzyni cechowej. W ramach zajęć warsztatowych samodzielnie przygotują majstersztyk.

COP – Rzeszów w planach Eugeniusza Kwiatkowskiego

Centralny Okręg Przemysłowy miał rozwinąć ziemie byłego zaboru austriackiego, a Rzeszów był jednym z ważnych punktów. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak narodził się COP – plan ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jakie fabryki były zlokalizowane w Rzeszowie i jak była ich produkcja. Jak zmieniła się struktura miasta po napływie dużej ilości robotników. W części warsztatowej uczniowie zagrają w grę ekonomiczną.

Bohater – bohaterstwo, patriota – patriotyzm

Zajęcia zapoznają uczniów z pojęciami oraz cechami charakterystycznymi dla bohatera oraz patrioty. Lekcja muzealna przedstawiająca lokalne zasłużone postaci takie jak płk Leopold Lis Kula czy burmistrz Wiktor Adam Zbyszewski jako przykłady bohaterskich postaw w walce o Polskę oraz patriotów zaangażowanych w działalność społeczną i patriotyczną stanowiących wzór dla współczesnych dzieci i młodzieży. W części warsztatowej dzieci wykonają i ozdobią linie życia obu tych postaci.

 

Lekcje warsztatowe dla wszystkich grup wiekowych (czas trwania: ok 90 min.)

Dzień z życia rzeszowskiego ucznia

Zajęcia warsztatowe, podczas których przeniesiecie się w świat ucznia sprzed prawie 400 lat. Poznacie elementy życia codziennego od XVI w. do początków XX w. Samodzielnie wykonacie gęsie pióro, którym posługiwano się przy pisaniu, gdy o długopisach jeszcze nikomu się nie śniło.

Rzeszowskie parki i ogrody

Kwiaty, grządki, klomby i nie tylko. Podczas zajęć warsztatowych zobaczycie jak wyglądały wspaniałe ogrody Zamku Lubomirskich i Pałacu Letniego, dowiecie się co stało się z jeziorem bernardyńskim i sami zamienicie się projektantów ogrodów. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć makietę ogrodu Pałacu Letniego Lubomirskich.

 

Lekcje muzealne dla wybranych grup wiekowych (czas trwania ok. 60 min.)

Szkoła Podstawowa kl.: IV – VIII i Szkoła Średnia

Stary cmentarz – miejsce spoczynku zasłużonych rzeszowian

Zajęcia składają się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, odbywającej się w muzeum, uczestnicy zapoznają się z historią rzeszowskich nekropoli oraz okolicznościami powstania tzw. starego cmentarza. W drugiej części zajęć uczniowie udają się na zwiedzanie najstarszego zachowanego rzeszowskiego cmentarza. Podczas spaceru dzieci zapoznają się z najstarszymi                 i najciekawszymi nagrobkami tej nekropolii oraz odwiedzą groby najbardziej zasłużonych rzeszowian tam spoczywających.

A. Mickiewicz, T. Kościuszko, L. Lis-Kula, W. Sikorski – szlakiem najsłynniejszych rzeszowskich pomników

Zajęcia plenerowe, które prowadzą szlakiem najciekawszych rzeszowskich pomników. Spacerując po starówce uczniowie poznają historię bohaterów, których rzeszowianie uhonorowali pomnikami. Zapoznają się także z okolicznościami ich powstania oraz dalszymi, często tragicznymi losami (zniszczenia wojenne i odbudowa).

Udział rzeszowian w Powstaniu Styczniowym

Zajęcia, które ukazują atmosferę epoki XIX w. Oraz zaangażowanie rzeszowian w walkach w czasie powstania styczniowego 1863 r. Podczas zajęć uczniom przybliżona zostanie rola i zadania zaboru austriackiego w czasie tego zrywu narodowowyzwoleńczego oraz historia Marcina „Lelewela” Borelowskiego oraz Wiktora Zbyszewskiego. Uczestnicy poznają także okoliczności powstania pamiątkowego pomnika powstańców styczniowych na rzeszowskim starym cmentarzu.

Rzeszów w czasach autonomii galicyjskiej

Zajęcia ukazują dzieje miasta w tym szczególnym okresie, gdy żyjąc pod austriackimi rządami mieszkańcy Rzeszowa i całej Galicji cieszyli się znacznymi swobodami politycznymi czy kulturalnymi. Efektem tego było powstanie wielu organizacji społecznych i kulturalnych oraz organizacja rocznicowych obchodów (np. 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem) czy odsłanianie wybitnym Polakom pomników w Rzeszowie np. A. Mickiewiczowi czy T. Kościuszce

Wspomnienie o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli

Opowieść o rzeszowskim gimnazjaliście, który wyruszył do walki o wolną Polskę mając niespełna siedemnaście lat. Niedane mu jednak było nacieszyć się niepodległą Ojczyzną zbyt długo. Trafiony wrogą kulą zmarł 7 marca 1919 roku w wieku zaledwie 23 lat. Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko wojenne losy ulubionego żołnierza Józefa Piłsudskiego, ale także przekonają się o pamięci o nim, która w Rzeszowie jest żywa do dnia dzisiejszego. Zajęcia z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, urozmaicona licznymi cytatami oraz prezentacją najcenniejszych pamiątek po Leopoldzie Lisie-Kuli.

Kiedyś to było!

Opowieść o życiu Rzeszowian sprzed stu lat. Przenieś się z nami do czasów międzywojennych i zapoznaj się z codziennym życiem bez Internetu, telewizji i komórek. Podczas lekcji muzealnej zobaczycie jak wyglądały dawne kawiarnie, szkoły oraz modne stroje a także dowiecie się, co kiedyś robił strażak i policjant

Rzeszów – Reichshof – życie codzienne w okupowanym mieście

Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jak tragiczna była historia miasta w czasach II wojny światowej. Jakie były cele polityki władz niemieckich względem Polaków oraz  podejmowane przez rzeszowian formy oporu skierowanego przeciwko okupantom. Poznają dzieje rzeszowskiego getta i planów nazistowskich względem jego mieszkańców. Zajęcia połączone z  wyjściem plenerowym oraz prowadzone metodami aktywizującymi.

 

Lekcje muzealne dla wszystkich grup wiekowych (czas trwania ok. 60 min.)

Opowieść o Rzechu, Staromieściu i powstaniu miasta Rzeszowa

Lekcja muzealna z elementami warsztatowymi, której celem jest przybliżeniom uczniom dziejów powstania Rzeszowa w czasach średniowiecza, uczniowie dowiedzą się skąd się wzięła nazwa Rzeszów, kto został pierwszym właścicielem Rzeszowa i dlaczego oraz poznają dalszą historię miasta, jego właścicieli oraz dawnych rzeszowian. Wspólnie z muzealnikiem stworzą plan miasta z najważniejszymi budynkami i kamieniczkami.

Opowieść o chłopie, mieszczaninie i rycerzu

Na zajęciach muzealnych uczniowie dowiedzą się jak wyglądała drabina społeczna                                    w średniowiecznej Polsce. Jakie mieli obowiązki miały poszczególne warstwy społeczeństwa. Jak były zbudowane wiejskie chaty, kamienice mieszczańskie i zamki rycerskie. Uczniowie poznają jak zachowywał i postępował rycerz oraz jak wyglądały dawne turnieje rycerskie, podczas których rycerze nie tylko walczyli o wielką sławę, ale także o względy  i podziw dam. Jak zbudowana była jego zbroja i oręż. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.

Spacerkiem po Starym Mieście

Zajęcia plenerowe poświęcone historii Rzeszowa. Spacerując po rzeszowskiej starówce uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać dzieje miasta, ale także zobaczyć najstarsze i najciekawsze zabytki: rynek, dawną dzielnicę żydowską, ulicę Pańską, czy zamek. Zajęcia dostosowane do wieku uczestników.

„Od Sasa do Lasa” – Rzeszów na tle wielkiej historii

Chcecie dowiedzieć się kim byli i jak się wzbogacili sławni książęta Lubomirscy? Jakie były najważniejsze wydarzenia historyczne w XVII-XVIII wieku i jak wpłynęły one na życie miasta? Te wszystkie informacje zawarte będą podczas lekcji muzealnej, która przybliży uczniom czasy królów od Jana Kazimierza do Stanisława Augusta Poniatowskiego na przykładzie Rzeszowa.

Cztery pory roku w rzeszowskiej kuchni

Zajęcia dostosowane do poszczególnych pór roku, na których uczniowie poznają potrawy                       i obyczaje które gościły w miejskich domach przed pierwszą i drugą wojną światową.

  • Z jesiennej spiżarni – potrawy jesienne i przygotowywanie zapasów na zimę.
  • Z zimowej piwniczki – przegotowanie do świąt Bożego Narodzenie i smakowanie hucznego karnawału.
  • Z wiosennego ogródka – Wielkanocne potrawy i dania z pierwocin ziemi.
  • Z letniej kuchni – historia lodów i odświeżające potrawy na piknik

Celebryci wieków przeszłych – wizyty znanych osób w dziejach Rzeszowa

Kim to jest celebryta jak zrozumie to pojęcie współczesny nastolatek? Kto był pierwszym celebrytą, który odwiedził miasto? Jaka osoba gościła na pierwszych stronach gazet? Na czyją wizytę miasto było odświętnie ubrane? A czyj przyjazd budził lęk i niepokój? Uczniowie na zajęciach poznają szereg ciekawych postaci, które odwiedziły Rzeszów choćby przez chwilę.

 

 

Skip to content