EDUKACJA

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem muzealnych zajęć edukacyjnych i warsztatowych

Zaznaczamy jednak, że ze względu na aktualne rozporządzenia i zalecenia publikowane ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, niektóre zasady dotyczące zajęć oraz zwiedzania mogą ulec zmianie z uwagi na zmniejszenie potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.

Uczestnicy zajęć płacą jedynie za wstęp do muzeum, który  wynosi 5,00 zł., nie ponoszą natomiast żadnych dodatkowych kosztów związanych z samą lekcją.

Informujemy, że ceny biletów dla grup, które chcą zamówić w Muzeum więcej niż jedną lekcję dziennie przedstawiają się następująco:

Grupy szkolne płacą przy zamówieniu:

  • dwu lekcji muzealnych 8 zł,

  • lekcji muzealnej i lekcji warsztatowej 10 zł,

  • dwu lekcji warsztatowych 16 zł

Grupy przedszkolne płacą:

  • za dwie lekcje muzealne 4 zł,

  • za lekcję muzealną i warsztatową 10 zł

Jednocześnie przypominamy, że ceny biletów dla grup uczestniczących w jednych zajęciach w ciągu jednego dnia nie ulegają zmianie:

  • lekcja muzealna dla grup szkolnych 5 zł,

  • lekcja warsztatowa 10 zł,

  • lekcja muzealna dla grup przedszkolnych 2 zł.

Tematy lekcji muzealnych:

 

Przedszkole i nauczanie początkowe (klasy I-III)

 

I Ty możesz zostać architektem – „budujemy” dawny Rzeszów

Poznając przeszłość Rzeszowa, jej mieszkańców, właścicieli, dzieci budują przestrzenną makietę miasta, kolorują kamieniczki, zaludniają miasto, tworzą wały obronne, słowem dzięki ich wysiłkowi powstaje Rzeszów Jana Pakosławica i Mikołaja Spytka Ligęzy. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Dawno, dawno temu… – opowieść o czasach królów, rycerzy i dam

Opowieść o tym jak można było zostać rycerzem, jak powinien postępować prawdziwy rycerz oraz w co się ubierał i jakie miał uzbrojenie. Dzieci dowiedzą się również jak wyglądały dawne turnieje rycerskie, podczas których rycerze nie tylko walczyli o wielką sławę, ale także o względy i podziw dam. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.

Spacerkiem po Starym Mieście

Zajęcia plenerowe poświęcone historii Rzeszowa. Spacerując po rzeszowskiej starówce uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać dzieje miasta, ale także zobaczyć najstarsze i najciekawsze zabytki: rynek, dawną dzielnicę żydowską, ulicę Pańską, czy zamek.

Jak powstał Rzeszów?

Specjalnie z myślą o najmłodszych zwiedzających przygotowaliśmy zajęcia poświęcone początkom naszego miasta. Podczas zajęć przedszkolaki nie tylko poznają przeszłość miasta, ale podejmują się też niezwykle ważnego zadania, tworzą makietę z „pierwszym” Rzeszowem, kolorują go, zaludniają, poznają zawody mieszkańców oraz  pierwszych właścicieli miasta. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.

O dawnym Rzeszowie

Zajęcia muzealne, które przybliżają dzieje miasta od czasów jego założenia do zakończenia II wojny światowej. Odbywają się w czterech salach ekspozycyjnych, w których prezentowana jest wystawa „Sześć wieków Rzeszowa”. Poznawanie dziejów miasta połączone jest z prezentacją najciekawszych pamiątek związanych z miastem i życiem jego mieszkańców (np. zabytki cechowe, militaria, judaika). Zajęcia dostosowane do wieku odbiorców.

Legendy rzeszowskie

Przeszłość Rzeszowa jest niezwykle tajemnicza i wiąże się z nią wiele legend. Chcesz je poznać? Wiesz kim był Diabeł łańcucki? Dlaczego walczył z Mikołajem Spytkiem Ligęzą? Z jakiego powodu mieszczanin Ado w swoim ogrodzie przy gruszy wystawił kapliczkę? Skąd się wziął tatarski kopiec w Rzeszowie? Przyjdź i odkryj te tajemnice. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących.

W warsztacie rzeszowskiego rzemieślnika

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, podczas której dzieci będą mogły dowiedzieć się kim był płatnerz, kołodziej, kaletnik? Jaką „drogę” należało pokonać aby zostać mistrzem cechowym? Czym zajmowały się cechy? Jaki skarby mieściły skrzynie cechowe? Podczas zajęć dzieci wykonają własny majstersztyk oraz uzyskają certyfikat swego mistrzostwa.

Zamek rzeszowski i jego mieszkańcy

Lekcja warsztatowa poświęcona historii rzeszowskiego zamku i jego mieszkańców, czyli kolejnych właścicieli Rzeszowa. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się o budowie systemu obronnego zamku, jego częściach składowych. Elementem warsztatowym lekcji jest wykonanie mapy fortyfikacji zamku oraz projekt zegara na wieżę zamkową. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Czas trwania – do 90 min., cena – 10 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Dzień z życia rzeszowskiego ucznia

Zajęcia warsztatowe, podczas której dzieci dowiedzą się jak wyglądała dawna szkoła z  XVII – XIX w. Uczestnicy zobaczą jak wyglądała niegdyś sala lekcyjna, pomoce naukowe, plan zajęć, jak wyglądali uczniowie i kim byli, będą mogli zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka pisania i sami wykonają „gęsie pióro”, którymi posługiwano się przy pisaniu w czasach, gdy o długopisach jeszcze nikt nie słyszał. Czas trwania – do 90 min., cena – 10 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Patroni rzeszowskich ulic

Opowieści o znanych i mniej znanych postaciach związanych z Rzeszowem. Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Lubomirscy w Rzeszowie – o dawnych właścicielach miasta

O prywatnym Rzeszowie i jego związku z potężnym rodem Lubomirskich, która to rodzina miała istotny wpływ na historię Rzeczpospolitej ale i naszego miasta. Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

Szkoła Podstawowa (klasy IV-VIII)

 

Jak powstał i rozwijał się dawny Rzeszów

Zajęcia przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Podczas nich uczniowie poznają historię powstania naszego miasta, właścicieli Rzeszowa oraz porównają Rzeszów dzisiejszy z tym z minionych epok.

O rycerzach, damach i turniejach

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jak zbudowana jest rycerska zbroja, w co uzbrojony był rycerz oraz jak wyglądały dawne turnieje rycerskie. Lekcja odbywa się w oparciu o prezentowane na wystawie zbroje i uzbrojenie rycerskie.

Spacerkiem po starówce – najstarsze i najciekawsze zabytki Rzeszowa

Zajęcia plenerowe poświęcone historii Rzeszowa. Spacerując po rzeszowskiej starówce uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać dzieje miasta, ale także zobaczyć najstarsze i najciekawsze zabytki: rynek, dawną dzielnicę żydowską, ulicę Pańską, czy zamek. Zajęcia dostosowane do wieku odbiorców.

Stary cmentarz – miejsce spoczynku zasłużonych Rzeszowian

Zajęcia składają się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, odbywającej się w muzeum, uczestnicy zapoznają się z historią rzeszowskich nekropoli oraz okolicznościami powstania tzw. starego cmentarza. W drugiej części zajęć uczniowie udają się na zwiedzanie najstarszego zachowanego rzeszowskiego cmentarza. Podczas spaceru dzieci zapoznają się z najstarszymi i najciekawszymi nagrobkami tej nekropolii oraz odwiedzą groby najbardziej zasłużonych rzeszowian tam spoczywających.

Mickiewicz, T. Kościuszko, L. Lis-Kula, W. Sikorskiszlakiem najsłynniejszych rzeszowskich pomników

Zajęcia plenerowe, która wiedzie szlakiem najciekawszych rzeszowskich pomników. Spacerując po starówce uczniowie poznają historię bohaterów, których rzeszowianie uhonorowali pomnikami. Zapoznają się także z okolicznościami ich powstania oraz dalszymi, często tragicznymi losami (zniszczenia wojenne i odbudowa).

Wspomnienie o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli

Opowieść o rzeszowskim gimnazjaliście, który wyruszył do walki o wolną Polskę mając niespełna siedemnaście lat. Niedane mu jednak było nacieszyć się niepodległą Ojczyzną zbyt długo. Trafiony wrogą kulą zmarł 7 marca 1919 roku w wieku zaledwie 23 lat. Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko wojenne losy ulubionego żołnierza Józefa Piłsudskiego, ale także przekonają się o pamięci o nim, która w Rzeszowie jest żywa do dnia dzisiejszego. Zajęcia z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, urozmaicona licznymi cytatami oraz prezentacją najcenniejszych pamiątek po Leopoldzie Lisie-Kuli.

Życie codzienne mieszkańców Rzeszowa podczas II wojny światowej

Zajęcia przybliżają tragiczny czas II wojny światowej w mieście, ukazuje cele polityki władz niemieckich względem Polaków oraz podejmowane wówczas przez rzeszowian formy oporu skierowanego przeciwko okupantom. W trakcie lekcji prezentowane są liczne pamiątki, zdjęcia oraz mundury i elementy uzbrojenia żołnierskiego.

Ekspresem po dawnym Rzeszowie

Zajęcia muzealne, które przybliżają dzieje miasta od czasów jego założenia do zakończenia II wojny światowej. Zajęcia odbywają się w czterech salach ekspozycyjnych, w których prezentowana jest wystawa „Sześć wieków Rzeszowa”. Poznawania dziejów miasta połączone jest z prezentacją najciekawszych związanych z miastem i życiem jego mieszkańców (np. zabytki cechowe, militaria, judaika). Zajęcia dostosowane do wieku odbiorców.

Udział rzeszowian w Powstaniu Styczniowym

Zajęcia, które ukazują zaangażowanie rzeszowian w ten największy w XIX wieku zryw narodowowyzwoleńczy. Podczas zajęć uczniom przybliżona zostanie historia Marcina „Lelewela” Borelowskiego oraz Wiktora Zbyszewskiego. Uczestnicy poznają także okoliczności powstania pamiątkowego pomnika na rzeszowskim starym cmentarzu.

Rzeszów w czasach autonomii galicyjskiej

Zajęcia ukazują dzieje miasta w tym szczególnym okresie, gdy żyjąc pod austriackimi rządami mieszkańcy Rzeszowa i całej Galicji cieszyli się znacznymi swobodami. Efektem tego było powstanie wielu organizacji społecznych i kulturalnych oraz organizacja rocznicowych obchodów (np. 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem), których namacalnym świadectwem były budowane wówczas w mieście pomniki.

Zamek rzeszowski i jego mieszkańcy

Lekcja warsztatowa poświęcona historii rzeszowskiego zamku i jego mieszkańców, czyli kolejnych właścicieli Rzeszowa. W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się o budowie systemu obronnego zamku, jego częściach składowych. Elementem warsztatowym lekcji jest wykonanie mapy fortyfikacji zamku oraz projekt zegara na wieżę zamkową. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Czas trwania – do 90 min., cena – 10 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Dzień z życia rzeszowskiego ucznia

Zajęcia warsztatowe, podczas której dzieci dowiedzą się jak wyglądała dawna szkoła z  XVII – XIX w. Uczestnicy zobaczą jak wyglądała niegdyś sala lekcyjna, pomoce naukowe, plan zajęć, jak wyglądali uczniowie i kim byli, będą mogli zobaczyć jak dawniej wyglądała nauka pisania i sami wykonają „gęsie pióro”, którymi posługiwano się przy pisaniu w czasach, gdy o długopisach jeszcze nikt nie słyszał. Czas trwania – do 90 min., cena – 10 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Patroni rzeszowskich ulic

Opowieści o znanych i mniej znanych postaciach związanych z Rzeszowem. Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Władza w pieczęci zaklęta

Opowieść o pieczęciach. Jaka była ich historia.  Jakie były ich rodzaje. Do czego służyły. Przez kogo były używane. Jakie miały rozmiary i kształty. Zajęcia warsztatowe Czas trwania – ok. 60-90 min., cena – 10 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Celebryci wieków przeszłych – wizyty znanych osób w dziejach Rzeszowa

Kim był pierwszy celebryta który odwiedził miasto? Jaka osoba gościła na pierwszych stronach gazet? Na czyją wizytę miasto było odświętnie ubrane? A kto budził lęk i niepokój? Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Lubomirscy w Rzeszowie – o dawnych właścicielach miasta

O prywatnym Rzeszowie i jego związku z potężnym rodem Lubomirskich, która to rodzina miała istotny wpływ na historię Rzeczpospolitej ale i naszego miasta. Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

.

Szkoły ponadpodstawowe

 

Lokacja średniowiecznego miasta na przykładzie Rzeszowa

Czy Rzeszów powstał 19 stycznia 1354 roku? Co było wcześniej? Dlaczego jedna z dzielnic Rzeszowa nazywa się Staromieściem? Czym charakteryzowało się prawo magdeburskie? Jak wyglądała ówczesna zabudowa miasta i czym trudnili się pierwsi jego mieszkańcy? Wszystkie te zagadnienia szczegółowo omówione zostaną podczas zajęć o początkach miasta Rzeszowa.

Rozwój Rzeszowa na przestrzeni wieków

Zajęcia przybliżające historię miasta w czasach, gdy było ono własnością rodu Rzeszowskich, a następnie Ligęzów i Lubomirskich. Podczas zajęć omówiony zostanie nie tylko rozwój przestrzenny i demograficzny miasta, ale także życie codzienne jego mieszkańców.

Udział rzeszowian w Powstaniu Styczniowym

Zajęcia, które ukazują zaangażowanie rzeszowian w ten największy w XIX wieku zryw narodowowyzwoleńczy. Podczas zajęć uczniom przybliżona zostanie historia Marcina „Lelewela” Borelowskiego oraz Wiktora Zbyszewskiego. Uczestnicy poznają także okoliczności powstania pamiątkowego pomnika na rzeszowskim starym cmentarzu.

Rzeszów w czasach autonomii galicyjskiej

Zajęcia ukazują dzieje miasta w tym szczególnym okresie, gdy żyjąc pod austriackimi rządami mieszkańcy Rzeszowa i całej Galicji cieszyli się znacznymi swobodami. Efektem tego było powstanie wielu organizacji społecznych i kulturalnych oraz organizacja rocznicowych obchodów (np. 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem), których namacalnym świadectwem były budowane wówczas w mieście pomniki.

Stary cmentarz – najstarsza nekropolia w mieście

Zajęcia składają się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich, odbywającej się w muzeum, uczestnicy zapoznają się z historią rzeszowskich nekropoli oraz okolicznościami powstania tzw. starego cmentarza. W drugiej części zajęć uczniowie udają się na zwiedzanie najstarszego zachowanego rzeszowskiego cmentarza. Podczas spaceru dzieci zapoznają się z najstarszymi i najciekawszymi nagrobkami tej nekropolii oraz odwiedzą groby najbardziej zasłużonych rzeszowian tam spoczywających.

Rzeszów w okresie II Rzeczpospolitej – życie społeczne i kulturalne

Okres międzywojenny to czas, kiedy Rzeszów nazywany był „miastem szkół i urzędów”. Liczne organizacje społeczne i kulturalne, a także spory garnizon wojskowy i bardzo liczna społeczność żydowska powodowały, iż było to miasto zupełnie inne niż obecnie. Wiatru w żagle dostała także gospodarka miejska, zwłaszcza w okresie powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Opowieść o międzywojennym Rzeszowie urozmaicona pokazem zdjęć miasta, jego mieszkańców oraz najważniejszych wydarzeń i uroczystości, które wówczas miały miejsce.

Leopold Lis-Kula – przykład patriotyzmu i poświęcenia w walce o niepodległość Polski

Opowieść o rzeszowskim gimnazjaliście, który wyruszył do walki o wolną Polskę mając niespełna siedemnaście lat. Niedane mu jednak było nacieszyć się niepodległą Ojczyzną zbyt długo. Trafiony wrogą kulą zmarł 7 marca 1919 roku w wieku zaledwie 23 lat. Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko wojenne losy ulubionego żołnierza Józefa Piłsudskiego, ale także przekonają się o pamięci o nim, która w Rzeszowie jest żywa do dnia dzisiejszego. Zajęcia z wykorzystaniem pokazu multimedialnego, urozmaicona licznymi cytatami oraz prezentacją najcenniejszych pamiątek po Leopoldzie Lisie-Kuli.

Rzeszów podczas II wojny światowej – dzień powszedni w okupowanym mieście

Zajęcia przybliżają tragiczny czas II wojny światowej w mieście, ukazuje cele polityki władz niemieckich względem Polaków oraz podejmowane wówczas przez rzeszowian formy oporu skierowanego przeciwko okupantom. W trakcie lekcji prezentowane są liczne pamiątki, zdjęcia oraz mundury i elementy uzbrojenia żołnierskiego.

Śladami bohaterów narodowych, których pomniki znajdują się w Rzeszowie

Zajęcia plenerowe, które wiodą szlakiem najciekawszych rzeszowskich pomników. Spacerując po starówce, uczniowie poznają historię bohaterów, których rzeszowianie uhonorowali pomnikami. Zapoznają się także z okolicznościami ich powstania oraz dalszymi, często tragicznymi losami (zniszczenia wojenne i odbudowa).

Najważniejsze zabytki rzeszowskiej starówki

Zajęcia plenerowe poświęcone historii Rzeszowa. Spacerując po rzeszowskiej starówce uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poznać dzieje miasta, ale także zobaczyć najstarsze i najciekawsze zabytki: rynek, dawną dzielnicę żydowską, ulicę Pańską, czy zamek. Zajęcia dostosowane do wieku odbiorców.

Ekspresem po dawnym Rzeszowie

Zajęcia muzealne, które przybliżają dzieje miasta od czasów jego założenia do zakończenia II wojny światowej. Zajęcia odbywają się w czterech salach ekspozycyjnych, w których prezentowana jest wystawa „Sześć wieków Rzeszowa”. Poznawania dziejów miasta połączone jest z prezentacją najciekawszych związanych z miastem i życiem jego mieszkańców (np. zabytki cechowe, militaria, judaika). Zajęcia dostosowane do wieku odbiorców.

NOWOŚĆ – Celebryci wieków przeszłych – wizyty znanych osób w dziejach Rzeszowa

Kim był pierwszy celebryta który odwiedził miasto? Jaka osoba gościła na pierwszych stronach gazet? Na czyją wizytę miasto było odświętnie ubrane? A kto budził lęk i niepokój? Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

NOWOŚĆ – Kino a może teatr, kawa czy herbata?

Jak wyglądały rozrywki miejskie przed epoką telewizora i komórki. Jak po szkole spędzał czas nastolatek, a jak dorosły? Czy pomimo prawie 200 lat rozrywki tak bardzo się zmieniły? Czas trwania – ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę.

Skip to content