Historia na szkle zapisana

Edward Janusz urodził się 19 października 1850 roku we Lwowie. Studiował na Politechnice Lwowskiej, potem wstąpił do armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia porucznika. Około roku 1880 wystąpił z wojska i niebawem został fotografem w Złoczowie. Zapewne fotografią interesował się już wcześniej, bo nie praktykował w żadnym zakładzie, a tylko własną pracą osiągnął wysokiej klasy umiejętności. Jeszcze przed otwarciem zakładu w Rzeszowie urządził E. Janusz wystawę swoich prac w kamienicy Ferdynanda Schaitra przy ulicy Kościuszki – zapewne o oknie wystawowym sklepu tego znanego kupca. Prezentowane na nie zdjęcia zjednały od razu mieszkańców miasta jako potencjalnych klientów – były ciekawe w ujęciu i starannie wykonane.
[…]
Pierwszy zakład Edwarda Janusza otwarty na ul. Sandomierskiej 1 lipca 1886 roku, dzięki niewątpliwemu talentowi właściciela, a także dobrej organizacji pracy prosperował znakomicie. Dobrze wyposażone atelier, opalane zimą – co było nowością w Rzeszowie, możliwość wykonywania zdjęć bez względu na pogodę i temperaturę, gwarantowało komfort i wysoką jakość wykonywanych prac. W jesieni tego roku pojawiły się w prasie rzeszowskiej ogłoszenia, że zakład E. Janusza wykonuje nie„zdjęcia momentowe niezawisłe od pogody i poleca się łaskawym względom P.T. Publiczności.” Jednak niedługo po otwarciu wydarzyła się katastrofa. 26 marca 1888 r. na ul Sandomierskiej wybuchł pożar, którego ofiarą padły m.in. domy Gartnera i Nizioła. Spłonął również pawilon fotograficzny . Nie zważając na trudności, Edward Janusz urządził w oficynie tej samej kamienicy nowy zakład, który przetrwał tam długie lata.
W roku 1889 Edward Janusz zawarł w Raabs (w Austrii) związek małżeński z Leopoldyną Krause i razem zamieszkali w Rzeszowie. W roku 1890 przyszła na świat ich pierwsza córka Dorota, a potem kolejno jeszcze troje dzieci : Fryderyk, Maria i Helena. Matka zajmowała się wychowaniem dzieci, ojciec pracował w zakładzie, a ponadto był społecznikiem i dobrym obywatelem miasta Rzeszowa. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, chętnie brał udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych, cieszył się w mieście ogólną sympatią i poważaniem.

fragmenty książki Małgorzaty Jarosińskiej „Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza”

Fotografie na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, z odnalezionego w 1997 r. archiwum negatywów szklanych Zakładu Fotograficznego Edwarda Janusza.
Zapraszamy

 

Skip to content