ORŁA WRONA NIE POKONA

W nocy z 12/13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce stan wojenny, ogłoszony wystąpieniem radiowo-telewizyjnym gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce była pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju i zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego. Rzeczywistym była obawa przed utratą władzy, w związku z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej państw Układu Warszawskiego. Jednak w dniu wprowadzenia stanu wojennego nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich, ani zwiększonej komunikacji radiowej w ramach Układu Warszawskiego. Powołano do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Do godziny 6.00 ulice polskich miast były pod kontrolą oddziałów Ludowego Wojska Polskiego, ZOMO i ORMO. Wyjechało 1750 czołgów i około 1400 pojazdów pancernych. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i MO dokonali aresztowań działaczy opozycji, których osadzano w ośrodkach odosobnienia. W Rzeszowie SB internowała kilkadziesiąt wyznaczonych wcześniej osób. Byli to głównie działacze NSZZ „Solidarność”. Mężczyzn umieszczono głównie w Zakładzie Karnym w Załężu, a kobiety w areszcie w Nisku.  Dla całego kraju wprowadzono także godzinę milicyjną. 31.12.1982 r. stan wojenny został zawieszony,  a 22.07.1983 r. zniesiony, zaś WRON rozwiązany.

Poniżej propagandowe fotografie z tamtego czasu.

  

Skip to content