WIDOK RZESZOWA Z 1936 R.

   Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Rzeszowa, udało się nam nabyć do zbiorów widok miasta Rzeszowa z 1936 r. Jest to akwarela wykonana w 1944 r. przez Józefa Kozieja na zamówienie Franciszka Moskwy. Wzorowana na planie Wiedemanna, przedstawia Rzeszów widziany z lotu ptaka z najważniejszymi obiektami architektonicznymi, ulicami i ogrodami, charakteryzuje się przy tym dużą dbałością o detal. Widok ma duży walor poznawczy jak i edukacyjny, ponieważ daje wyobrażenie o przestrzeni miejskiej ukształtowanej w okresie II Rzeczypospolitej i umożliwia porównanie z zachodzącymi później zmianami urbanistycznymi. Jest ponadto cennym ikonograficznym źródłem historycznym ukazującym obiekty dzisiaj już nieistniejące. Akwarela była do tej pory w rękach prywatnych. Po podstawowych zabiegach konserwacyjnych zostanie zaprezentowana w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19, by potem trafić do naszego Muzeum Historii Miasta Rzeszowa. Będzie stanowić znakomite uzupełnienie wystawy „Sześć wieków Rzeszowa”.

Skip to content