Projekt edukacyjny „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej… – widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie”

Pierwsze zajęcia i spacery tematyczne już za nami. A wszystko to za sprawą realizowanego przez nas projektu „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej… – widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie”, skierowanego do dzieci i młodzieży. Spotkania będą się odbywały do połowy czerwca. Chcemy przybliżyć młodemu pokoleniu nie tylko historię samego Powstania Styczniowego, ale także przedstawić rolę i podkreślić znaczenie naszego miasta oraz jego mieszkańców w tym niełatwym czasie. Rzeszów, który znajdował się na terenie zaboru austriackiego nie był terenem walk, ale pełnił ważną rolę w organizowaniu pomocy na rzecz powstania. W trakcie zajęć, korzystając z materiałów edukacyjnych, uczniowie spacerują poszukując miejsc i śladów powstańczych w Rzeszowie.

Częścią projektu są również wystawy posterowe o Powstaniu Styczniowym, m.in. dostępna dla wszystkich zainteresowanych obok wejścia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Ł. Cieplińskiego. Zapraszamy!

Projekt realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa“ w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864“

Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego

niepodlegla.gov.pl

Skip to content