Projekt edukacyjny „Władcy w naszych portfelach – Kazimierz Wielki”-finał.

30 października 2020 r. dobiega końca projekt edukacyjny „Władcy w naszych portfelach – Kazimierz Wielki”. Projekt realizowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego. Zajęcia muzealne rozpoczęły się na przełomie zimy i wiosny 2020 r. Niestety ze względu na obecność pandemii nie mogły zostać zrealizowane w pierwszym wyznaczonym terminie. Projekt został przedłużony, dzięki czemu w miesiącach wrzesień, październik 2020 r. mogła nastąpić jego finalizacja.

            Głównym zamierzeniem twórców projektu (obecnie Muzeum realizuje już trzecią edycję) było przybliżenie dzieciom historii związanej z postaciami znajdującymi się na banknotach naszego państwa. W tym roku jego głównym bohaterem został król Kazimierz Wielki, władca nierozerwalnie związany z powstaniem miasta Rzeszowa.

W warsztatach prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wzięło udział 526  uczniów oraz 116 opiekunów. Uczestnicy pochodzili z pięciu różnych szkół – czterech z terenu Rzeszowa: Szkoły Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 10, Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF. Piątą szkołą uczestniczącą w projekcie był Szkoła Podstawowa im. S. Pigonia z Medyni Głogowskiej. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie mogliśmy niestety przyjąć wszystkich chętnych.

            Zajęcia dzieliły się na trzy etapy. Pierwsza część obejmowała historię życia oraz   okres rządów Kazimierza Wielkiego – postaci występującej na banknocie 50 zł. Uczniowie  dzięki pogadance i prezentacji multimedialnej poznawali życie władcy, przypomnieli sobie także wygląd i zabezpieczenia występujące na banknocie pięćdziesięciozłotowym. Podczas drugiej części uczestnicy grali  w wielkoformatową grę edukacyjną obejmującą czasy Kazimierza Wielkiego. Rozgrywka między zawodnikami zawierała w sobie nie tylko element rywalizacji, ale także kładła nacisk na nauczenie jak właściwie gospodarować pieniędzmi. Trzecim etapem zajęć było wykonanie przez każdego z uczestników własnego lapbooka, w którym uczniowie umieszczali informacje o banknocie 50 zł i Kazimierzu Wielkim. Materiały potrzebne do wykonania książeczki zostały przygotowane przez pracowników Muzeum. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymywali pakiet edukacyjny pozwalający na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytych podczas warsztatów wiadomości.

            Mam nadzieję, że w przyszłości Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Narodowy Bank Polski będą nadal współpracować przy podobnych projektach i przyczyniać się do pogłębiania wiedzy historycznej, ekonomicznej oraz bankowej  wśród dzieci i młodzieży.

                                                                                                          Koordynator projektu

                                                                                                          Ewelina Zatorska-Kocoł

 

Skip to content