WYSTAWA „GEN. WŁADYSŁAW SIKORSKI. W ROCZNICĘ ŚMIERCI”

Zapraszamy na wystawę „Gen. Władysław Sikorski. W rocznicę śmierci”.

Dzieciństwo i młodość przyszłego generała powiązana była się z Podkarpaciem. Urodził się w Tuszowie Narodowym 20 maja 1881 r. Po śmierci ojca rodzina Sikorskich zamieszkała w Hyżnem koło Rzeszowa. Kilkunastoletni Władysław uczył się w gimnazjum w Rzeszowie (obecnie I LO przy ul. 3 Maja), następnie we Lwowie gdzie skończył Politechnikę Lwowską i otrzymał dyplom inżyniera. Po odbyciu rocznej służby w wojsku austro-węgierskim założył rodzinę, rozpoczął życie zawodowe i kontynuował współpracę z organizacjami niepodległościowymi. W 1908 r. wspólnie z Kazimierzem Sosnkowskim tworzył Związek Walki Czynnej, a potem był również jednym z organizatorów Związku Strzeleckiego, w którego pracach potem intensywnie uczestniczył. Po wybuchu I wojny światowej został szefem Departamentu Wojskowego w Naczelnym Komitecie Narodowym, organizując zaplecze dla Legionów Polskich. Ze względu na rozbieżności w poglądach politycznych był w konflikcie z Józefem Piłsudskim. Po wojnie uczestniczył jako oficer, a potem jako generał w walkach o granice niepodległej Polski. W czasie zamachu majowego jako dowódca Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie zaprezentował  postawę „wyczekującą”. W 1928 r. został odwołany ze stanowiska. W latach trzydziestych często podróżował do Francji, dużo pisał m.in. wydał książkę „Przyszła wojna”, w której bardzo trafnie przewidywał kolejną wojnę światową. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. bez przydziału, musiał się ewakuować na zachód do Francji, gdzie zajął się organizacją oddziałów polskich. W krótkim czasie został premierem rządu polskiego na uchodźstwie oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Starał się zachować równowagę w polskim środowisku politycznym i wojskowym, jak również prowadzić w miarę rozsądną politykę z sojusznikami w tym również z Rosją Sowiecką (układ Sikorski-Majski w 1941 r.). Sytuacja pogorszyła się po odkryciu w lasku katyńskim grobów polskich oficerów wymordowanych w 1940 r. przez Sowietów. Podczas jednej z licznych podróży zginął wraz z najbliższymi współpracownikami (wśród nich była córka generała – Zofia Leśniowska) w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, która do dziś pozostaje nie wyjaśniona. Nie znaleziono ciał trzech osób w tym córki generała. Ciało gen. Władysława Sikorskiego w 1993 r. zostało sprowadzone z Wlk. Brytanii do Polski i pochowane w krypcie na wzgórzu wawelskim.

Na wystawie będą mogli Państwo zobaczyć fotografie, dokumenty i eksponaty z tamtych, wojennych czasów.

Wystawa czynna od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku.

Skip to content