„Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej… – widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie”

Zapraszamy do udziału w zajęciach związanych z dziejami Powstania Styczniowego 1863/1864 r. do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W związku z aktualnie obchodzoną 160. rocznicą Powstania Styczniowego, które stanowi po dziś tak ważny dla Polaków okres walk o wolną i niepodległą Ojczyznę w muzeum odbędą się lekcje muzealne połączone ze spacerami tematycznymi. Projekt „Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej… – widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie” jest skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VIII) oraz młodzieży szkół średnich. Zajęcia mają na celu nie tylko przybliżyć uczniom historię Powstania Styczniowego, ale także przedstawić rolę i znaczenie miasta Rzeszowa i jego mieszkańców w tym zrywie narodowowyzwoleńczym. Rzeszów jako część Galicji czyli zaboru austriackiego nie był terenem walk powstańczych, ale pełnił ważną rolę w organizowaniu pomocy na rzecz powstania. W trakcie spaceru tematycznego, przy pomocy materiałów edukacyjnych, uczniowie odnajdą istniejące do dzisiaj lub już nieistniejące miejsca i ślady Powstania Styczniowego i działaczy powstańczych w Rzeszowie.

Integralną częścią projektu będzie wystawa plenerowa „Wolność Równość Niepodległość 1863” przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie aleja Łukasza Cieplińskiego 4 (09.04. – 14.06.2024 r.) oraz wystawa „Powstanie Styczniowe 1863 roku – walka o wolność i Ojczyznę” w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 (03.04 – 14.06.2024 r.).

Zajęcia realizowane są w terminie od 03.04.2024 r. – 14.06.2024 r. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Baldachówka). Czas trwania zajęć około 90 minut. Rezerwacje dla grup 15 – osobowych są dokonywane pod numerem 17 875 41 99.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa“ w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864“ oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Skip to content